Minimalist Office

Với yêu cầu tối ưu hóa diện tích của không gian, mà vẫn đảm bảo có một không gian làm việc mới theo hướng hiện đại với hiệu quả chức năng cao. Trái Xoài Wood đã đưa ra được 1 thiết kế hợp lý để tối ưu cho không gian văn phòng với diện tích nhỏ.

Địa chỉ:  Quận 8, TP.HCM

Diện tích:   100m²

Năm hoàn thành:   2021

Danh mục:   Văn phòng

Tư vấn theo công trình này.

đăng ký tư vấn