Open Space Office

Với công trình văn phòng – Open Space Office, các KTS của Trái Xoài Wood hướng đến tạo được một không gian làm việc thoải mái, là môi trường tạo cảm hứng cho con người làm việc tốt nhất ở đó, hướng tới mục tiêu không gian “đáng để làm việc”.

Từ đó sẽ tạo cảm hứng, đam mê và cống hiến – nhằm đạt hiệu suất làm việc và những năng lượng tích cực trong các sản phẩm, kết quả công việc mà con người sẽ tạo ra.

Địa chỉ:  Quận 7, TP.HCM

Diện tích:   200m²

Năm hoàn thành:   2021

Danh mục:   Văn phòng

Tư vấn theo công trình này.

đăng ký tư vấn